Brädplats Habo Ljung 2024

1500 kr

Kategori:

Beskrivning

Brädplatskostnad för perioden 1 april 2024 – 31 mars 2025 för brädplats i Habo Ljung. Genom att köpa denna produkt instämmer du med följande köpeavtal:

Parter: Detta avtal gäller mellan Lomma Buktens Windsurfingssällskap (LBWS) och köpare av produkt.

Period för Avtal: Avtalsperioden löper från den 1 april till den 31 mars varje år.

Pris för förvaring: 1500 kr per period. Om tillträde sker efter 1 oktober gäller 900 kr för perioden 2 oktober till 31 mars .

Förvaringsplats och Användning: Hyresgästen måste vara medlem i LBWS. Hyresgästen får disponera den tilldelade förvaringsplatsen som inkluderar brädfack med utrymme för mast, bom och segel. Enbart vindsurfingutrustning får förvaras på den tilldelade platsen. Våtdräkter eller annan neoprenutrustning är inte tillåtet att förvara. LBWS har rätt att beslagta utrustning som anses vara felplacerad.

Kodlås och Säkerhet: Hyresgästen får inte lämna ut kodlåset eller överlåta förvaringsplatsen till tredje part. Av respekt för andras utrustning ska hyresgästen säkerställa att containern är låst när den inte är under uppsikt. LBWS har inget ansvar för förvarad utrustning.

Kommunikation och Betalning: Ändringar av hyresgästens e-postadress ska meddelas till LBWS eftersom detta är den primära kommunikations- och kanal för betalningsavisering. Hyresavgiften bestäms under årsmöte för nästkommande betalperiod och aviseras 1 mars. Betalning ska innan 1 april.

Uppsägning: Vid uppsägning, som måste ske en månad i förväg, ska all egen utrustning tömmas från förvaringsplatsen och nyckel återlämnas till LBWS.

Förverkande av Förvaringsplats: Tillgång till förvaringsplatsen anses förverkad om hyresavgiften inte betalas efter en påminnelseperiod om 30 dagar. LBWS har rätt att beslagta utrustningen om betalningen uteblir. Förvaringsplatsen kan också anses förverkad om hyresgästen, enligt LBWS bedömning, kraftigt brister i omdöme.

Övrigt: Eventuella tvister som rör detta avtal ska lösas enligt svensk lag vid Lomma tingsrätt. Genom att underteckna detta avtal godkänner hyresgästen de ovanstående villkoren.

Detta avtal syftar till att säkerställa en trygg och effektiv hantering av förvaringsutrymmen för medlemmar inom LBWS och att främja en ansvarsfull användning av klubbens resurser.